?!doctype html> 2018墨西哥国际酒店业展览会_酒店加盟|?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <metaname="applicable-device"content="pc"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.3736647.live/templets/ncwang/css/style.css"> <script type="text/javascript" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/jquery.js"></script> <link rel="canonical" href="http://www.3736647.live/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="body2"> <div class="nc188_topbox"> <div class="nc188_top mainbox overflow"> <a class="logo" href="/"><img src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/images/logo.jpg" width="164" height="54"></a> <div class="ser"> <form name="formsearch" action="http://www.3736647.live/plus/search.php"> <input type="hidden" name="q" value="0"/> <input type="text" name="q" id="search-keyword" class="Sinput1" value="输入加盟品牌" onBlur="if (value ==''){value='输入加盟品牌'}" onFocus="if (value =='输入加盟品牌'){value =''}"> <input type="image" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/images/ss.jpg" class="Sinput2" width="110" height="40" onClick="return Checkfeedback();"> </form> </div> <ul class="x_icon overflow"> <li><a href="/"><img src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/images/x1.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>排行榜单</p></a></li> <li><a href="http://www.3736647.live/jiameng/"><img src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/images/x2.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>品牌大全</p></a></li> <li><a href="http://www.3736647.live/news/" ><img src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/images/x3.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>行业资讯</p></a></li> </ul> </div> </div> <div class="nc188_navbox"> <ul class="nav mainbox overflow"> <li class="cur_nav"><a href="http://www.3736647.live">酒店加盟|?/a></li> <li><a href='http://www.3736647.live/jiameng/' ><span>酒店加盟?/span></a></li> <li><a href='http://www.3736647.live/xm/' ><span>酒店目</span></a></li> <li><a href='http://www.3736647.live/news/' ><span>酒店资讯</span></a></li> <li><a href='http://www.3736647.live/zhanhui/' ><span>酒店展会</span></a></li> <li><a href='http://www.3736647.live/mrt/' ><span>酒店名h?/span></a></li> <li><a href='http://www.3736647.live/baike/' ><span>酒店癄</span></a></li> </ul> </div> <script> function Checkfeedback(){ if ($('#keyword').val()=='' || $('#keyword').val()=='输入目/品牌/行业关键?) { alert('输入目/品牌/行业关键?); $('#keyword').focus(); return false; }; var keytxt = $("#keyword").val(); var url=$("#path").attr("value"); if (keytxt.length > 0) url +=keytxt; url += "-1"; location.href = url; }; </script><div class="loc_box"> <p class="loc"><a href='http://www.3736647.live/'>酒店加盟|?/a> > <a href='http://www.3736647.live/zhanhui/'>酒店展会</a> > </p> </div> <div class="news_nc188 mainbox overflow"> <div class="brandL"> <div class="news_t"> <h1>2018墨西哥国际酒店业展览?/h1> <p>更新旉:2018-05-31 10:04 来源Q酒店加盟网</p> </div> <!--分n <div class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1456540425630" style="margin:5px auto; width:140px;"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a></div> l束--> <div class="news_c"> <div> <strong>展会介绍</strong></div> <div> ABASTURQ是拉丁洲最大最重要的酒店服务展Q至今已成功丑֊?1届,1975q_墨西哥酒店服务业展览会由一酒店业的供应商和企业创办,目的是团l加强对墨西哥酒店业的推动?986q_从商业视角以及更好服务于酒店业的意愿出发Q由墨西哥AdministradoraDinamicadeNegocios委员会将展会命名为ABASTURQ成Z天世界上针对饮服务和酒店服务业的一展会和商业论坛。墨西哥Pizzashow?016q首ơ登C?使得原本烘焙讑֤与餐饮设备^分秋色的Abastur更是锦上添花?017q墨西哥酒店展有来自23个国家的参展商,展出面积q?0,000q米Q?500个摊位,35,000名专业观众。国际展商占到所有展商的25%Q主要来自加拿大Q美国,哥u比亚Q智利、中国,法国Qd国、西班牙Q意大利Q阿根h和瑞典等国家。到会专业买家情况:C买家涉及的行业有厅32%Q酒?2%Q烘?8%Q专业供应商9%Q咖啡厅8%Q宴?%Q酒吧、夜店娱乐场所7%。其中到会买家有来自墨西哥的15,800安店,l营604,000间酒店房间。买家性质Z业所有者,ȝQ市场采购员Q采购ȝQ企业CEOQh力资源经理及其它性质。品牌参展商和赞助商QM.Plus,Winterhalter,Rhino,Rak,Vencort,Zummo,Unox,Hotelhaus,Vito……</div> <div>  </div> <div> <strong>市场分析</strong></div> <div> 墨西哥南接拉丁美z其他国?北邻国,和美国共?000公里的边界线是发辑֛家和发展中国安最长的一条边界线,同时也是世界上活动最频繁的边界线,得天独厚的地理位|ؓ贸易往来提供了无限商机。北自pN易协定墨西哥得以成入北市场的理想q_,而墨西哥q是与其他国家签订双边自pN易协定最多的国家,q也Z业进入拉和Ƨ洲市场提供了良机。一亿多人口,人均GDP过6000元,是世界上W四大石油生产国?世界W九大经体。经的发展带动q告业的发展,强大的经支撑着q告业的持箋发展。墨西哥是中国在拉美的第二大贸易伙伴,对墨西哥出口居中国对拉美各国出口之首。墨西哥拥有428,000安饮类公司Q?7,662安店,l营着660,000间酒店客房,市场潜力可见一斑?/div> <div class="reltxt"> <b>相关阅读Q?/b> <ul class="overflow"> <li><a href="http://www.3736647.live/zhanhui/34.html"><p>2018国U约国际酒店展览?/p></a></li> <li><a href="http://www.3736647.live/zhanhui/33.html"><p>2018q拜国际酒店展览?/p></a></li> <li><a href="http://www.3736647.live/zhanhui/32.html"><p>2018俄罗斯莫斯科国际酒店业展览会</p></a></li> </ul> </div> <div class="nc188_LY" id="zx"> <div class="xm_pt"><b>?· 留言咨询</b></div> <div class="nc188_xmly"> <p>感谢您对我们的项目感兴趣Q获取项目资料,L下您的详l联pL式,我们第一旉与您取得联系Q?/p> <p>已经?4位客户在您之前通过酒店加盟|对我们的项目展现出厚兴趣</p> <ul class="overflow"> <iframe style="width:0; height:0; border:none;" name="myFrame" src="about:blank"></iframe> <form action="/plus/diy.php" enctype="multipart/form-data" method="post"> <input type="hidden" name="action" value="post" /> <input type="hidden" name="diyid" value="1" /> <input type="hidden" name="do" value="2" /> <table style="width:97%;" cellpadding="0" cellspacing="1"> <input type="hidden" name="web" id="web" value="pc" readonly> <input type="hidden" name="qudao" id="qudao" value="gzhui.net" readonly> <input name="pinpai" type="hidden" class="intxt" id="pinpai" value="2018墨西哥国际酒店业展览? readonly> <input type="hidden" name="class" id="class" value="酒店展会"> <input type="hidden" name="time" value="" id="time"> <li class="li01" style="margin-right:44px;"><span>姓名Q?/span><input name="xingming" type="text" id="xingming" value="*请填写您的姓名:" onBlur="if (value ==''){value='*请填写您的姓名:'}" onFocus="if (value =='*请填写您的姓名:'){value =''}"></li> <li class="li01"><span>电话Q?/span><input name="dianhua" type="text" id="dianhua" value="*请填写您的电话:" onBlur="if (value ==''){value='*请填写您的电话:'}" onFocus="if (value =='*请填写您的电话:'){value =''}"></li> <li><span>留言Q?/span><textarea name="liuyan" id="liuyan" rows="6" placeholder="*在此填写您的留言内容Q我们会快与您取得联系Q?></textarea></li> </ul> <input type="hidden" name="dede_fields" value="pinpai,text;xingming,text;dianhua,text;liuyan,multitext;time,text;class,text;web,text;qudao,text" /> <input type="hidden" name="dede_fieldshash" value="93fb7c952e36b571cadcd5cbed523dbd" /></table> <button class="button3" type="submit">提交留言</button> </form> </div> </div> <div class="pages"> </div> </div> </div> <div class="brandR"> <div class="hot_news2"> <div class="hot overflow"><p>热门快讯</p><a href="http://www.3736647.live/zhanhui/29.html" class="more">更多></a></div> <ul> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/34.html"><p><b>·</b>2018国U约国际酒店展览?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/33.html"><p><b>·</b>2018q拜国际酒店展览?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/32.html"><p><b>·</b>2018俄罗斯莫斯科国际酒店业展览会</p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/31.html"><p><b>·</b>2018泰国D国际食品及酒店用品展览会</p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/30.html"><p><b>·</b>2018卡塔多哈国际酒店用品展览会</p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/29.html"><p><b>·</b>2018墨西哥国际酒店业展览?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/28.html"><p><b>·</b>2018菲律N拉国际酒店展览?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/27.html"><p><b>·</b>2018南非U翰内斯堡国际酒店展览会</p><span>05-31</span></a> </li> </ul> </div> <div class="rankbox2"> <div class="hot overflow"><p>推荐排行?/p><a href="http://www.3736647.live/jiameng/" class="more">更多></a></div> <ul class="rankbox2_list"> <li><i class="i1">1</i><a class="i1-p1" href="http://www.3736647.live/zhanhui/31.html">2018泰国D国际食品及酒店用?/a><span></span></li> <li><i class="i1">2</i><a class="i1-p1" href="http://www.3736647.live/zhanhui/34.html">2018国U约国际酒店展览?/a><span></span></li> <li><i class="i1">3</i><a class="i1-p1" href="http://www.3736647.live/zhanhui/28.html">2018菲律N拉国际酒店展览?/a><span></span></li> <li><i class="i1">4</i><a class="i1-p1" href="http://www.3736647.live/zhanhui/29.html">2018墨西哥国际酒店业展览?/a><span></span></li> <li><i class="i1">5</i><a class="i1-p1" href="http://www.3736647.live/zhanhui/30.html">2018卡塔多哈国际酒店用品展?/a><span></span></li> <li><i class="i1">6</i><a class="i1-p1" href="http://www.3736647.live/zhanhui/32.html">2018俄罗斯莫斯科国际酒店业展?/a><span></span></li> <li><i class="i1">7</i><a class="i1-p1" href="http://www.3736647.live/zhanhui/33.html">2018q拜国际酒店展览?/a><span></span></li> <li><i class="i1">8</i><a class="i1-p1" href="http://www.3736647.live/zhanhui/27.html">2018南非U翰内斯堡国际酒店展?/a><span></span></li> </ul> </div> <div class="hot_news2"> <div class="hot overflow"><p>最热新?/p><a href="http://www.3736647.live/zhanhui/29.html" class="more">更多></a></div> <ul> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/32.html"><p><b>·</b> 2018俄罗斯莫斯科国际酒店业展?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/33.html"><p><b>·</b> 2018q拜国际酒店展览?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/27.html"><p><b>·</b> 2018南非U翰内斯堡国际酒店展?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/31.html"><p><b>·</b> 2018泰国D国际食品及酒店用?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/29.html"><p><b>·</b> 2018墨西哥国际酒店业展览?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/34.html"><p><b>·</b> 2018国U约国际酒店展览?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/28.html"><p><b>·</b> 2018菲律N拉国际酒店展览?/p><span>05-31</span></a> </li> <li> <a href="http://www.3736647.live/zhanhui/30.html"><p><b>·</b> 2018卡塔多哈国际酒店用品展?/p><span>05-31</span></a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!--底部文g--> <div class="footer"> <div class="mainbox"> <p class="fnav"> <a href="http://www.3736647.live"><c style="margin-right: 25px; text-indent:150px;font-size : 20px" >酒店加盟|?/c></a> <a href='http://www.3736647.live/jiameng/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店加盟?/c></span></a> <a href='http://www.3736647.live/xm/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店目</c></span></a> <a href='http://www.3736647.live/news/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店资讯</c></span></a> <a href='http://www.3736647.live/zhanhui/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店展会</c></span></a> <a href='http://www.3736647.live/mrt/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店名h?/c></span></a> <a href='http://www.3736647.live/baike/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店癄</c></span></a> </p> <div class="mes overflow"> <a href="http://www.3736647.live" class="logo2"><img src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/images/logo2.jpg" width="166" height="54"></a> <div class="mesc"> <p>Copyright©2005-2018 www.3736647.live 版权所?/p> <p>友情提示Q投资风险,多咨询打听、实地考察Q可降低风险Q我们仅作内容的展现者与搬运工, 各位投资者请注意鉴别风险Q本|站Ҏ资者的投资风险概不负法律责任!</p> </div> </div> </div> </div> <div class="b_top"> <a href="#to-top" id="toTop" style="display: block;"><span id="toTopHover" style="opacity: 1;"></span></a> </div> <!--q回头部文g--> <script type="text/javascript" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/move-top.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/banner.js"></script><!--banner+top--> <script type="text/javascript" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/jmtj.js"></script><!--/*加盟推荐品牌部分*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/swiper.min.js"></script><!--/*新品入驻*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script type="text/javascript" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/common.js"></script><!--rank--> <script type="text/javascript" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/project.js"></script><!--change--> <script type="text/javascript" src="http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script src='http://www.3736647.live/templets/ncwang/js/zzsc.js' type="text/javascript"></script><!--热门标签--> <!--癑ֺl计--> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?9438906388b86af13b3f0cd02b8b3d30"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?99fedf06a057e6c22ef96c241005aab5"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.3736647.live/"><span class="STYLE1">ô</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.356773.tw">3</a> <a href="http://www.655085.tw">ʲô׬Ǯ</a> <a href="http://www.718248.tw">p62ʷ</a> <a href="http://www.383809.tw">è齫Ǯ</a> <a href="http://www.dzefdc.tw">͸ʷѯ</a> <a href="http://www.npyrqx.tw">ɽ11˶ͼ</a> <a href="http://www.270393.tw">ʱʱû</a> <a href="http://www.766318.tw">3׼</a> <a href="http://www.455140.tw">Dz2003ȫ¼</a> <a href="http://www.923185.tw">11ѡ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>